Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Cenovnik usluga

 
Cenovnik za fizička lica koji važi od 17. jula 2017. godine, odnosno 1. septembra 2017.  se nalazi na sledećem linku:


Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. avgusta 2017.godine se nalazi na sledećem linku:


Cenovnik za preduzetnike koji važi od 1. avgusta 2017.godine se nalazi na sledećem linku:

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, koji važe od 17. jula 2017. godine, odnosno 1. septembra 2017. godine, nalaze se na sledećim linkovima:


Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji važe od 17.jula 2017, odnosno 1. septembra 2017
.godine, nalaze se na sledećim linkovima: